"....A Valaton-felvidéken, Somogyban, Zalában is azt tervezik , amit a B. partjan ,164 települést vontak be a Balaton régióba. Vigándpetendtõl Szentpéterfáig -hatalmas terüketet-... Ott dúlhatnak a hegyekben, völgyekben. .."Válasz a Közigazgatási Szolgáltatások Korszerûsítési Programjáról szóló nyilatkozatra.


Tisztelt Polgár(-mester-) társam! Tisztelt Hölgyem, Uram! KÜLDJE TOVÁBB,NE SZAKADJON MEG A LÁNC!
Segítség! Hónapok óta kiabálok a pálya szélérõl, ahonnan több száz polgármesterrel együtt nézzük a meccset. Kérem segítsen, hogy TV. és sajtó nyilvánosságot kapjanak a kistelepülések. Aki tudja, publikálja, aki tudja, terjessze: mindannyian érintettek vagyunk. TUDJA MEG MINDENKI:

A tervezett reformok a falvak további leépülésével járnak. A végcél az, amit Baráth Etele államtitkár úr mondott: " A reális opció egy olyan új lehatárolású regionális rendszer, amelyben önálló önkormányzatok nincsenek, ám delegáltak igen." (2003.05.15. MTI). Nem igaz a hír, amely szerint a polgármesterek sokasága (90%-a) egyetértene a törvényi erõvel létrehozandó kistérségi társulásokkal, és az ily módón megvalósuló reformokkal. Sokan tehetetlenül szemlélik a végbemenõ folyamatokat, mert nincs beleszólási lehetõségük. A látszólagos társadalmi vitában a végrehajtók senkinek a véleményére nem voltak kíváncsiak. A kérdésekre uniformizált, semmitmondó válaszokat adnak. A reformok nem biztosítják a falvak újjáéledéséhez szükséges anyagi és szellemi forrásokat.Ellenkezõleg. A decentralizáció a falvak számára maga a centralizáció. Kerüljön a falu a lehetõ legtávolabbra - saját magától A döntéshozók lépésrõl - lépésre haladva, gazdasági eszközökkel - racionalizmusra, közigazgatásra, területfejlesztésre, forráselosztásra és EU-ra hivatkozva, desszertnek az e-közigazgatást, az e-önkormányzatot felszolgálva - a kistelepülési önkormányzatokat önmaguk felszámolására ösztökélik. A törvényi erõvel létrehozott, "önkéntesen" támogatott kistérségi társulások döntenek majd helyettünk, persze "demokratikus" alapon, igazodva az EU-s szabványokhoz, a globalizációhoz. A települések elpusztulnak! Nem lesz, ami maradásra, letelepedésre csábítson. Bezárnak az óvodák, iskolák , posták... A jelenlegi vidékfejlesztési szemlélet súlyosan vét a nemzeti kultúra és hagyomány megtartása ellen. Áttételesen vét a környezetvédelem, az esélyegyenlõség, a felzárkózás, kb. 1 millió ember életkörülményeinek javulása ellen. Ez az Európai Unió? Ez a vidékfejlesztés? Ez a településfejlesztés? Ez a magyar karakter megõrzése? Ez a demokrácia? Ez az önkormányzatok autonómiája? Ha egyetért e levél tartalmával,és határozottabban kíván állást foglalni, úgy EZT A LEVELET KÜLDJE EL a < kozigat@bm.gov.hu> E-mail címre, jelezvén, hogy a BM által kiadott nyilatkozattal Ön sem ért egyet. Kérem, küldje a levelet ismerõseinek tovább, ne szakadjon meg a lánc. TILTAKOZZUNK!Az EU-kampány sikerült. A tempó gyors, lemaradnak, akik a szövevényes, szinte áttekinthetetlen támogatási rendszert nem értik egészen, felkészületlenek a pályázatírásra, nincs fedezetük a hitelfelvételhez, nincs forrásuk az önrészre, a pályázati csomagok megvételére, a tervezési munkák és hatástanulmányok elvégeztetésére, a pályázatíró cég kifizetésére. Sokan vagyunk ilyen helyzetben, és talán szégyelljük is, hogy hátul kullogunk. Kiszolgáltatva várjuk, hogy valaki megszólítson minket: segítünk! A BM adattára szerint Magyarországon ma 300 olyan település van, ahol ötszáznál kevesebb állandó lakos él! Vélhetõen nincsenek jobb helyzetben, mint az a Veszprém megyei kis község, ahol polgármesterként szolgálok. Itt jelenleg 77 fõ az állandó lakosok száma. 26 a nyugdíjas, tízen 18 év alattiak, munkaképes felnõtt alig van, így aztán munkanélküliség sincs! A 73 lakható épületbõl az állandó lakosok 29-et, az ideiglenesen itt tartózkodók 44-et használnak. Ebbõl 10 külföldön élõ magyar állampolgároké, vagy kft.-ké (?) és bt.-ké (?). Internet hálózat, vonalas telefon nincs. Az élelmiszer-ellátás szintje vitatható. Az önkormányzati ingatlanokat (orvosi rendelõ, könyvtár) fával fûtjük, és így fûtenek az állandó lakosok is. Az önkormányzat a képviselõk és a polgármester lemondott tiszteletdíjának segítségével tartja fenn magát. De meddig? A község területén három vállalkozás is prosperál, míg az önkormányzatnak biztos bevételi forrása nincs! Nem vagyunk a hátrányos helyzetû települések listáján. Ahol lehet, spórolunk, de az eddigi kedvezményeket nem vontuk meg a nyugdíjasoktól, és az adót sem emeltük, hisz az itt élõknek nincs komoly jövedelmük! Damoklesz kardjaként fenyeget a jövõ: szelektív hulladékgyûjtés, csatornázás, vagy helyi, alternatív szennyvízkezelés, és a kihívás: tudunk-e jövõképet adni azoknak, akik esetleg itt maradnának, vagy megtelepednének. Mi lesz velünk, forráshiányos, kis önkormányzatokkal: tízezrekkel? Pusztuljon-e a magyar kulturális örökség kincse, a falusi életmód és kultúra, vagy belátjuk, hogy e települések életben tartásához nem elég meghirdetni az eurofalut, a vidékfejlesztési és közmunkaprogramot. Több kell: szemléletváltás! Nem elnyerhetetlen pályázatokra van szükség, hanem az egész települést "szemlélõ-gyógyító" támogatásra, melynek segítségével megnõhet a falvakban letelepedõk száma, akik a háztáji gazdálkodásból és a még feléleszthetõ hagyományos mesterségekbõl, a kézmûvesiparból tudnák eltartani a családjukat! A fapadosok azt kérdezik: mibõl vegyenek párnát, ha semmijük sincs?

Baló István ( Salföld polgármestere)