Mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az Alkotmánybíróság az úgynevezett Balaton-törvénnyel kapcsolatban hétfői nyilvános határozathirdetésén, és felhívta az Országgyűlést arra, hogy jogalkotói feladatának ez év végéig tegyen eleget.( 2005.)

 

A testület szerint alkotmányellenes helyzet alakult ki annak következtében, hogy a Balaton-törvény további tervezésre, egyedi hatósági tevékenységre bízta a tómeder élővilágának védelmét, és nem állapította meg a beavatkozások lehetőségének törvényi korlátait, vagyis a Balaton-törvény lehetőséget teremt arra, hogy az idegenforgalomhoz kapcsolódó gazdasági érdekek felülkerekedjenek a tó védelméhez fűződő környezetvédelmi érdekeken.

Ez a 16.§ (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdésére vonatkozik elsősorban, miután az előző az un. jogi partvonalig, más néven a belterületi határig megengedi a kotrást, beépítést - miközben e vonalon belül van a Balaton összes jelentős nádasa.!!! A 20. § (1) pedig parti sétány kialakításáról rendelkezik - a belterület legkevesebb 30 százalékán, "figyelemmel a természetes vegetáció megtartására".

Az Alkotmánybíróság sajnos csak jogértelmezésre szorítkozot
t , ezért nem tartotta szükségesnek a törvényhely egészének a megsemmisítését. Más kérdés, hogy a Balaton-part rehabilitációs terveinek elkészítői megsértették a törvényi előírást, s nemcsak a 30 százalékos sétányhosszat tűzték ki mértéken felül a balatoni települések belterületének 60 - 89 százalékos beépítettségével, hanem főleg az északi oldalon a nádasok, a partot kísérő vegetáció rovására jelölték ki a parti sétányokat!!

Az Alkotmánybíróság nem helyezte hatályon kívül a jogi partvonal kifejezést alk
almazó16. § sem, arra hivatkozva - nagyon helyesen -, hogy a 2000. évi CXII. törvény megalkotásakor már az összes ide vonatkozó rendelkezés hatályát veszítette. Ennek előzménye, hogy az Alkotmánybíróság a 17/1996. határozatában eltörölte az 1970-ben messze bent a Balaton medrébe meghúzott un. jogi partvonalat. Ezt követően a 72/1996.(V.22.) Kormány rendelet 27. § (7) hatályon kívül helyezte többek között a 21/1970. (IX. 13) ÉVM-IM-PM együttes rendeletet is, amely alapján meghúzták a Balaton jelenleg is érvényes partvonalát a tómederben. Helyette a 72/1996. Kormány rendelet 10. § (2) a meder és a part tényleges találkozási helyének a megállapítását írta elő. Ezt a rendelkezést nem hajtották végre, amivel végzetes veszélybe került a Balaton természetes világa. Az Alkotmánybíróság erre utalva kötelezte az Országgyűlést a törvény módosítására, a Balaton természetes környezete védelmének garanciális biztosításával.

 

Ezen azt hiszem mindenkinek érdemes elgondolkodnia, és elmesélni azoknak, akik eddig nem hittek az aggódó zöldeknek, és civileknek !! Lehet hogy mégsem vagyunk paranoiások? Na ugye!


kapcsolódó anyagok: Balaton törvény és az
AlkotmányBíróság határozata